הארכיון החי הוא פרי עבודתה של קבוצה קטנה של אנשים מהכפרים שבדרום הר חברון וחבריהם. תמיכתכם תעזור לנו להמשיך לאסוף ולתרגם סיפורים ועדויות, לטייל בין הכפרים ולפתח פרויקטים יצירתיים. התחלנו לעבוד בכמה מקומות, אך החלום שלנו הוא להציג בארכיון החי עוד ועוד כפרים מדרום הר חברון.

יש הרבה דרכים שבאמצעותן תוכלו לתמוך בנו: אפשר לתרום, לבקר או לעזור בדרכים יצירתיות אחרות.