סוסיא; החיים בצל סכנת פינוי מיידית - דף מידע שפרסם ארגון ה-OCHA של האו"ם |

דף מידע שפרסם ארגון ה-OCHA של האו”ם. תושבי סוסיא הגרים בשטח c עומדים בפני סכנת פינוי מיידית. לכל המבנים הוצאו צווי הריסה, שיכולים להתממש בכל רגע. בנוסף, הרשויות הישראליות הביעו לאחרונה את כוונתן להעביר הקהילה לאזור סמוך. התושבים חיים תחת מגבלות קשות בכל הנוגע לשירותים בסיסיים ולגישתם לשטחי המרעה. בנוסף על כך, הם סובלים מאיומים מצד המתנחלים. הקיום קשה והדאגה מפני פינוי שייכפה עליהם היא מוחשית.