אורחות החיים של הקהילות המתגוררות בתחום שטח אש 918 (אנגלית) |

דו”ח אנתרופולוגי משנת 2013 העוסק באורחות החיים של תושבי הקהילות המתגוררות בתחום שטח אש 918. 

מאת: שולי הרטמן, אנתרופולוגית חברתית (אנגלית)