מרכז סוסיא ליצירתיות ולמידה

מרכז סוסיא ליצירתיות ולמידה הוא פרויקט שהתקיים משנת 2010 עד שנת 2011. החזון שהנחה את פעילות המרכז היה לתת במה ללמידה וליצירה הנובעות מחיי היומיום ומשתלבות בהם, ולפתח מוטיבציה יצירתית להתמודדות עם הכיבוש ועם בעיות חברתיות מקומיות. הפרויקט ניסה לערער על מדיניות ההפרדה הישראלית, והוא ביקש לעודד מבקרים להתוודע למציאות המורכבת במטרה לאפשר לצדדים לראות באור שונה האחד את השני, כבני אדם וכשותפים.

img_68191

document

מרכז סוסיא ליצירתיות ולמידה דף מידע