כל הרעות החולות של הכיבוש |

שבוע במערות בדרום הר חברון, באזור המכונה שטח צבאי 918, המקום שבו המדינה אינה בוחלת בשום תעלול ביורוקרטי על מנת להרחיק את רועי הצאן הבדואים והפלסטינים מבתיהם. דיווח מהשטח.