תושבי המערות בשטח אש 918

תושבי המערות בשטח אש 918

הכפר ג’ינבה הוא ביתם של חקלאים פלסטינים. הכפר הוא גם חלק משטח אש 918 הישראלי, שטח בגדה המערבית הכבושה שהצבא עורך בו אימונים. פעם אחת כבר נאלצו התושבים לעזוב את בתיהם, אך הם חזרו. עכשיו הכפר שלהם עומד שוב בפני סכנת הריסה. (אנגלית)

תאריך: 13.7.2013, מרייקה פיטרס, דויטשה ולה

תמליל